Импресум

Уређује Уређивачки одбор:

 

Драгана Ђурић, главни и одговорни уредник

Ненад Чудић, председник Уређивачког одбора

Душан Пешикан, члан Уређивачког одбора