Централна управа Српске народне одбране у Канади:

Председник: Зоран Цвијетић
Потпредседници: Анђелко Крајишник, Душан Пешикан
Секретар: Михајло Кангрга
Благајник: Божо Четник
Организатори: Радомир Дангубић, Милан Миличевић

Уређивачки одбор ”Канадског Србобрана”:

Драгана Ђурић, одговорни уредник
Ненад Чудић, председник
Душан Пешикан, члан

Надзорни одбор:

Веселин Тадић, Неђо Крајишник, Радомир Батричевић